Din mening er vigtig for os...

Dit behandlingsforløb bliver løbende diskuteret og evalueret med dig, og hvis du føler, at du mangler information eller at din behandler har overset noget, så meddel snarest dette til din behandler. Derudover har du følgende muligheder:

Persondata

Du har som patient altid ret til at anmode om indblik i din journal. Ifølge databeskyttelsesforordningen har du tillige en række rettigheder i forhold til vores behandling af dine personoplysninger. 

Utilsigtet hændelse

Som patient eller pårørende til en patient kan du rapportere utilsigtede hændelser, der er sket på sygehuse, på plejehjem, i hjemmeplejen, hos den praktiserende læge eller alle andre steder i sundhedsvæsenet.

Patienterstatningen

Patienterstatningen har ansvaret for at behandle alle sager om skader, der sker i forbindelse med behandling i det offentlige og
private sundhedsvæsen.

Klager

Hvis du på noget tidspunkt har følt utilfredshed over en behandling, er det vigtigt at du lader din behandler vide det. Desuden kan klager meldes til Styrelsen for Patientklager.

Brevkasse

Ris eller ros eller andre spørgsmål, skriv hér